Korean 한국어

What Is Church and Why Does It Matter?

by Colin Smith
Young Lee (Translator)

Price: Free

Format: PDF

사람들은 교회에서 그들이 무엇을 찾아야 하는지에 관해 늘 얘기합니다. 하지만 하나님께서는 교회에서 무엇을 찾고 계십니까? 그것은 우리가 물어보아야 할 질문입니다. 무엇이 중요한지 교회가 결정하고 성경 본분으로 우리의 열정을 뒷받침하게 해서는 안됩니다. 우리는 하나님께 무엇이 중요한지 하나님께서 우리에게 말씀해 주시는 성경에서 시작해야 합니다. 그러면 우리는 하나님의 열정을 쫓을 수 있습니다. 하나님의 백성을 위한 하나님의 열정을 깨달으십시오…

Anatomy of Faith
믿음의 분석

by Colin Smith
Young Lee (Translator)

Price: Free

Format:PDF

성서적 믿음은 우리의 머리를 쓰는 것 이상입니다. 그것은 우리의 귀, 손, 입, 목소리, 무릎처럼 우리의 모든 것을 동원합니다. 인간 몸의 비유를 사용하여 우리는 믿음이 무엇인지 뿐만 아니라 믿음이 무엇을 하는지를 깨닫게 될 것입니다. 크리스천 삶을 아주 실제적으로 보는 것은 아이도 받아들일 수 있는 아주 간단한 것이지만 대부분의 길들여진 크리스천에게는 너무 도전적입니다. 이번 시리즈에서 우리는 우리의 무릎을 꿇고 하나님께 믿음을 키워달라고 기도하기 전에 멀리 나아갈 수 없습니다.

Polish / Po Polsku

10keys10 Kluczy Otwierających Biblię
Skarby które Zmienią Twoje Życie

by Colin Smith
Genevieve Szuktak (Translator)

Price: Free

Format: PDF

Calość Biblii jest jedną historią. Zaczyna się w ogrodzie, kończy się w mieście i od początku do końca wskazuje
na Jezusa Chrystusa … autor Colin Smith.

Czy masz pragnienie poznania Boga i chciałbyś przeczytać całą Biblię, ale wydaje ci się ona trudna do zrozumienia? Książka ta da ci zarys całej historii, jaką Biblia przedstawia i może być dla ciebie początkiem podróży ze Słowem Bożym. „10 Kluczy” pozwoli ci zobaczyć kim jest Bóg, kim ty jesteś, oraz jak On, miłosierny Ojciec, wychodzi ci naprzeciw abyś mógł Go poznać i do Niego przyść. Całość Biblii jest jedną historią. Zaczyna się w ogrodzie, a kończy się w mieście i od początku do końca wskazuje na Jezusa Chrystusa.Wiem, że ta książka może ci pomóc w odkryciu najcenniejszego skarbu, który może zmienić życie twoje i twoich bliskich, oraz zadecydować o twojej wieczności. Zapraszam więc wszystkich czytelników do wspaniałej podróży z Bogiem; Jemu niech będzie Chwała.
heaven_polishHeaven How I Got Here

by Colin Smith

Price: $5
local sales only, contact Genevieve Szuktak

Format: Soft Cover book

Co, jeśli zbudzisz się jednego poranka wiedząc że to jest ostatni twój dzień na ziemi? To właśnie przydarzyło się złodziejowi na krzyżu, który zmarł kilka metrów od Jezusa. Książka ‘ Niebo, jak się tu dostałem’ opisuje jego historię, analizując z nieba ten dzień który zmienił jego wieczność, oraz wiarę która może zmienić i twoją wieczność.

Bulgarian / български езиk

10keys10 ключа Oтключване на Библията
Съкровища, които ще променят живота ви

by Colin Smith

Price: Free

Format: PDF

Библията е една цялостна история. Започва в градина и завършва в град като всичките писания в нея ни насочват към Исус Христос…author Colin Smith.

Имате ли желанието да опознаете Бог и научите как да прочетете цялата Библия, която ви се струва твърде дълга и на места трудна за разбиране? Тази книга ни запознава с голямата картина на Билейската история като ни дава шанса да намериме пътя към Божието слово. „10 ключа” ще ви помогне да видите кой е Бог, кои сте вие и как Той, милостивият Отец се докосва до вас, проправящ пътя за вас да Го опознаете и да дойдете и се приближите към Него. Библията е една цялостна история. Започва в градина и завършва в град като през цялото време ни насочва към личността на Исус Христос. Тази книгата е едно лесно помагало, чрез което откриваме съкровища, които ще обогатят нашият живот и на близките ни, и ще промени курса, който сме поели за вечността. На добър път с Бог и нека на Него отдадем цялата слава.

facebooklikebutton.co